regjistrimi me sukses

[ld_spacer height=”35px”][ld_fancy_heading ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” color=”rgb(255, 255, 255)”]Ju keni APLIKUAR me sukses[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”5px”][ld_fancy_heading tag=”h4″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” color=”rgb(255, 255, 255)”]Ju e keni kryer aplikimin për tu bërë pjesë e Akademisë Profesionale Elita. Aplikimi juaj do të kaloj në procesin përzgjedhës, nëse përzgjidheni për të vazhduar degën ne do ju njoftojmë në numrin e telefonit.

Ju falenderojmë[/ld_fancy_heading][ld_spacer height=”60px”]

[ld_images_group_container][ld_images_group_element parallax=”yes” enable_image_shadow=”yes” shadow_style=”3″ enable_roudness=”yes” image_roudness=”8″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ parallax_trigger=”onLeave” image=”9″ translate_from_x=”1″ translate_from_y=”1″ margin=”top_large:0px|right_large:-40%25|left_large:60%25|top_small:60px” translate_to_x=”-17″ translate_to_y=”-27″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][ld_images_group_container][ld_images_group_element parallax=”yes” enable_image_shadow=”yes” shadow_style=”3″ enable_roudness=”yes” image_roudness=”8″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ parallax_trigger=”onLeave” absolute_pos=”yes” image=”106″ position=”bottom_large:120px|left_large:30%25|bottom_small:150px|left_small:20%25″ translate_from_x=”1″ translate_from_y=”1″ translate_to_x=”-45″ translate_to_y=”-69″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container][ld_images_group_container][ld_images_group_element img_size=”400×200″ parallax=”yes” enable_image_shadow=”yes” shadow_style=”3″ enable_roudness=”yes” image_roudness=”8″ scale_from_x=”1″ scale_from_y=”1″ scale_from_z=”1″ from_opacity=”1″ scale_to_x=”1″ scale_to_y=”1″ scale_to_z=”1″ to_opacity=”1″ parallax_trigger=”onLeave” absolute_pos=”yes” image=”130″ position=”bottom_large:280px|left_large:17%25|bottom_small:270px|left_small:36%25″ translate_from_x=”1″ translate_from_y=”32″ translate_to_x=”-56″ translate_to_y=”-181″][/ld_images_group_element][/ld_images_group_container]