Degët

[ld_spacer height=”15px”][ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” fs=”14px” lh=”1.5em” fw=”500″ ls=”0.21em” color=”rgb(0, 0, 0)” margin=”bottom_small:2em”]AKADEMIA ELITA[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ enable_split=”true” color=”rgb(88, 61, 220)” gradient=”linear-gradient(90deg, #5aafae 0.3184713375796178%, rgb(117, 10, 244) 49.68152866242038%, rgb(162, 63, 173) 100%)”]Inspiruar nga akademitë më të mira amerikane[/ld_fancy_heading]
[ld_tabs style=”s8″ use_custom_fonts_nav=”true” primary_color=”rgb(0, 0, 0)” active_color=”rgb(0, 0, 0)” secondary_color=”linear-gradient(90deg, rgb(222, 82, 124) 0%, #830bee 100%)” fs=”17px” fw=”400″][ld_tab_section title=”Pikat e forta të Akademisë” tab_id=”1533026199621-94d7bc08-4b10″]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”Njihet nga BE” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_elaboration_smartphone_pencil”]Çertifikata jonë përveç shtetit shqiptar tashmë njihet nga shtetet e BE.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”Është online” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_server_cloud”]I keni të pamundur të vini? Tashmë jo, e ke online njësoj si në sallë.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”Stafi dhe mësimdhënia” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-arrows_circle_plus”]Stafi ynë i brendshëm është i përgatitur teknikisht dhe praktikisht për çdo lëndë.[/ld_icon_box]
[ld_icon_box i_type=”animated” animation=”yes” hover_animation=”yes” heading_size=”custom” heading_weight=”font-weight-semibold” i_size=”xl” title=”Tarifa” custom_heading_size=”22px” i_color=”rgb(104, 174, 245)” i_color2=”rgb(247, 74, 124)” i_icon_animated=”animated-basic_webpage”]Akademia jonë ka tarifa të lira për çilësinë dhe mundësitë që ofron.[/ld_icon_box]
[/ld_tab_section][/ld_tabs]
[ld_spacer height=”20px”]
[ld_flipbox bg_image=”3996″ back_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”][ld_flipbox_section title=”Front”][/ld_flipbox_section][ld_flipbox_section title=”Back”][ld_fancy_heading tag=”h2″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(100deg, rgb(82, 0, 255) 0%, rgb(255,95,95) 95.54140127388534%)” fw=”700″ margin=”top_large:70px|bottom_large:70px”]Salla e leksioneve[/ld_fancy_heading][/ld_flipbox_section][/ld_flipbox]
[ld_flipbox bg_image=”7731″ back_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”][ld_flipbox_section title=”Front”][/ld_flipbox_section][ld_flipbox_section title=”Back”][ld_fancy_heading tag=”h2″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(100deg, rgb(82, 0, 255) 0%, rgb(255,95,95) 95.54140127388534%)” fw=”700″ margin=”top_large:70px|bottom_large:70px”]Çerfikata profesionale[/ld_fancy_heading][/ld_flipbox_section][/ld_flipbox]
[ld_flipbox bg_image=”7656″ back_bg_color=”rgb(255, 255, 255)”][ld_flipbox_section title=”Front”][/ld_flipbox_section][ld_flipbox_section title=”Back”][ld_fancy_heading tag=”h2″ transform=”text-uppercase” use_custom_fonts_title=”true” gradient=”linear-gradient(100deg, rgb(82, 0, 255) 0%, rgb(255,95,95) 95.54140127388534%)” fw=”700″ margin=”top_large:70px|bottom_large:70px”]The best Academy[/ld_fancy_heading][/ld_flipbox_section][/ld_flipbox]
[ld_fancy_heading tag=”h6″ transform=”text-uppercase” enable_bg=”yes” fh_border_radius=”circle” enable_fh_shadowbox=”yes” use_custom_fonts_title=”true” color=”rgb(68, 50, 39)” fs=”12px” lh=”1em” fw=”600″ ls=”0.2em” padding=”top_small:17px|right_small:30px|bottom_small:17px|left_small:30px” fh_bg=”rgb(255, 255, 255)” fh_box_shadow=”%5B%7B%22x_offset%22%3A%220%22%2C%22y_offset%22%3A%2210px%22%2C%22blur_radius%22%3A%2230px%22%2C%22shadow_color%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.08)%22%7D%5D” margin=”bottom_small:35px”]Degët e AKADEMISË ELITA[/ld_fancy_heading]
[ld_fancy_heading tag=”h2″ ca_init_scale_x=”1″ ca_init_scale_y=”1″ ca_init_scale_z=”1″ ca_init_opacity=”1″ ca_an_scale_x=”1″ ca_an_scale_y=”1″ ca_an_scale_z=”1″ ca_an_opacity=”1″ use_custom_fonts_title=”true” enable_split=”true”]Mënyra e mësimdhënies dhe stafi pedagogjik tek ne janë pika kryesore.[/ld_fancy_heading]
[ld_content_box style=”s06″ is_tall=”tall” heading_weight=”font-weight-semibold” title=”Menaxhim Biznesi” image=”8017″ info=”DEGA PROFESIONALE” overlay_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” blur_radius=”15″]E ardhmja ju përket ju[/ld_content_box][ld_content_box style=”s06″ is_tall=”tall” heading_weight=”font-weight-semibold” title=”Elita Juridike” image=”4185″ info=”DEGA PROFESIONALE” overlay_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” blur_radius=”15″]Ka gjithmonë vend për dije të reja[/ld_content_box]
[ld_content_box style=”s06″ is_tall=”tall” heading_weight=”font-weight-semibold” title=”FINANCË” image=”7736″ info=”DEGA PROFESIONALE” overlay_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” blur_radius=”15″]Është momenti juaj[/ld_content_box][ld_content_box style=”s06″ is_tall=”tall” heading_weight=”font-weight-semibold” title=”Lidership” image=”7633″ info=”DEGA PROFESIONALE” overlay_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” blur_radius=”15″]Merr guximin, bëhu lider[/ld_content_box]
[ld_content_box style=”s06″ is_tall=”tall” heading_weight=”font-weight-semibold” title=”Administrim” image=”7632″ info=”DEGA PROFESIONALE” overlay_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” blur_radius=”15″]Arsimin duhet t’a kemi prioritet[/ld_content_box][ld_content_box style=”s06″ is_tall=”tall” heading_weight=”font-weight-semibold” title=”Të tjera” image=”1549″ info=”DEGËT PROFESIONALE” overlay_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” blur_radius=”15″]Akademia Elita ka dhe degë të tjera të liçensuara dhe të njohura si; gazetari, arti i të folurit, njohës i ligjeve, etj. Të cilat janë variable me sezone.[/ld_content_box]