Trajnimet e fundit

Apache
4.7
4.7
Free
4.7
4.7 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
3.7
3.7 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
Business & Marketing
3
3
Free
3
3 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
Art & Photography
5
5
$70
5
5 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
4.5
4.5 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
3D Printing Concept
4
4
Free
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
Health & Fitness
4
4
$46
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
2 Lectures
10 hours
masterstudy_placeholder
Play Video

Investoni në mënyrë të saktë, investoni tek vetja juaj.

AKADEMIA PROFESIONALE ELITA

ARSIMI ME I MIRE PROFESIONAL NE SHQIPERI

Investimi në veten tuaj është investimi më i vlefshëm që mund të bëni, me përfitime që nuk do të pakësohen kurrë. Duhet të rrisni dhe forconi kapacitetet tuaja në fusha të ndryshme, pasi të gjitha janë jashtëzakonisht të vlefshme për jetën, karrierën, punën, familjen dhe gjithçka që ju nevojitet. Le të bëjmë me guxim hapin përpara për t’u bërë versioni më i mirë i vetes – bota ka nevojë për talentet dhe pikat tuaja unike. Me besim, ne do të ndjekim mundësitë e rritjes dhe do të zhbllokojmë potencialin tonë të plotë. Mbani mend, investimi në veten tuaj nuk është vetëm një investim në të ardhmen tuaj, por edhe një investim në vetëvlerësimin dhe besimin tuaj aktual.

masterstudy_placeholder

Become an Instructor

Teach what you love. Masterstudy gives you the tools to create an online course.
Start teaching